top of page

Vad står vi för egentligen

HighTechs kvalitetspolicy

Vi tar ansvar! Vi levererar kvalitetsprodukter och lösningar. Våra egna samt våra partners samlade kunskaper i urvalsprocessen bidrar till detta fakta.

Vi eftersträvar att ha en öppen kommunikation med våra leverantörer i de kvalitetsfrågor som eventuellt kan uppstå. Vår kontroll av hela leveranskedjan upprätthålls av nära kontakter med alla inblandade parter, inte bara från A-B utan även alla ingående stationer. Minsta lilla avvikelse dokumenteras och följs upp till 100%.

Det är egentligen ganska enkelt; korrekta frågeställningar leder till korrekta svar som i sin tur leder till en korrekt lösning.

Träd från ovan

HighTechs miljöpolicy

  • Vi följer nuvarande miljölagar och andra krav, men vi har som mål att alltid överträffa och vara främst inom detta område på marknaden

  • Vi använder oss av så få miljöfarliga kemikalier som möjligt och vi väljer miljövänliga alternativ när möjlighet finns

  • Vi försöker att alltid välja transportvägar med mindre påverkan på miljön än andra alternativ, vilket ibland gör att vi offrar snabbheten på leveransen för att gynna miljön när det finns chans till det

  • Vi försöker ändra fokus mot ekologiska alternativ när det finns tillgängligt

  • Vi källsorterar vårt avfall samt återlämnar detta till återvinningscentraler som tar hand om det på bästa sätt för miljön. Detta gäller för såväl miljöfarligt avfall som för vårt kontorsavfall.

  • Vi nyttjar kollektivtrafik när det finns tillgängligt.

  • Vi omfamnar det ”papperslösa samhället” med att spara digitala kopior. Med detta får vi utmärkt spårbarhet, indexering, sökmöjligheter och för miljöns skull; mindre pappersutskrifter.

HighTechs policy för mänskliga rättigheter

HighTech Nordic AB stödjer och står för likheten mellan alla män, kvinnor och barn. Oavsett var man än är från, vad man än tror på, vilken sexualitet eller vilken hudfärg man har, ändrar på denna generella tro.

Vi söker endast partnerskap med andra företag som delar vår tro på mänskliga rättigheter och är självklart intresserade av att få information till oss om så inte skulle vara fallet i vår leveranskedja.

bottom of page