top of page
 • Vad är en Panel-PC?
  En Panel-PC är en typ av dator som kombinerar en skärm (oftast en pekskärm) och datorhårdvara i en enda enhet. Den används ofta i industriella och kommersiella applikationer där man behöver en integrerad enhet för att övervaka, styra och visualisera olika processer eller system. Panel-PC:er används i många olika branscher, såsom automation, produktion, sjukvård, transport, och detaljhandel. Deras design är anpassad för att klara av tuffare arbetsmiljöer och de kan vara utrustade med extra skydd mot damm, vatten, och andra yttre påverkningar. Dessutom har Panel-PC:er vanligtvis en kompakt formfaktor och kan monteras direkt på en vägg, panel eller maskin, vilket gör dem lämpliga för platser där utrymmet kan vara begränsat. Panel-PC:er är särskilt användbara i situationer där det finns behov av att ha en användarvänlig och visuell gränssnitt för att övervaka och kontrollera processer eller system i realtid. De är även viktiga i automationssystem där snabba beslut och åtgärder måste tas baserat på data som samlats in och presenterats på skärmen.
 • Vad är en industri-PC?
  En industri-PC, även känd som IPC, är en dator som är utformad och konstruerad för att användas i industriella miljöer och produktionsanläggningar. Till skillnad från vanliga persondatorer är industri-PC:n konstruerad för att klara av tuffare arbetsförhållanden, såsom höga temperaturer, fuktighet, vibrationer och damm. Denna typ av dator används ofta för att övervaka och styra maskiner, utföra automatiserade uppgifter, samla in data och utföra andra kritiska funktioner i industriella processer. Den kan anpassas med olika typer av hårdvara och anslutningsmöjligheter för att möta specifika behov inom olika industrier. En industri-PC är vanligtvis robust och pålitlig för att säkerställa kontinuerlig drift i en industriell miljö där tillförlitlighet är av yttersta vikt. Den kan även ha extra säkerhets- och skyddsfunktioner för att förebygga störningar och minimera risken för driftstopp.
 • Vad är en tablet?
  En tablet är en bärbar elektronisk enhet som liknar en liten platt skärm. Den är utformad för att användas genom att man pekar, sveper eller trycker på skärmen med fingrarna eller en stylus (en speciell penna för pekskärmar). Tablets är vanligtvis tunna och lätta, vilket gör dem mycket portabla. Tablets är utrustade med en beröringsskärm som fungerar som både input- och output-enhet. Det betyder att användaren kan interagera med enheten direkt på skärmen genom att trycka på ikoner, knappar och text. De flesta tablets har också inbyggda högtalare, mikrofoner och kameror. Dessa enheter kan användas för en mängd olika ändamål, inklusive att surfa på internet, läsa e-böcker, titta på videor, spela spel, skriva och redigera dokument, samt använda en rad olika applikationer (appar) som är utformade för att köra på plattformen. Tablets finns i olika storlekar, från mindre modeller som är lätta att hålla i handen, till större som kan liknas vid mindre bärbara datorer. De kan vara baserade på olika operativsystem, såsom iOS (för Apple iPads), Android (för många andra märken), eller Windows. Tablets har blivit populära för både nöjesändamål och produktivitetsapplikationer och används av en bred publik, inklusive studenter, yrkesverksamma och underhållningssugna användare.
 • Kan en privatperson handla av HighTech Nordic AB?
  Ja, det går alldeles utmärkt.
 • Vad är Windows IoT och hur fungerar licensen?
  Windows IoT (Internet of Things) är en plattform från Microsoft som är skräddarsydd för att användas med enheter inom Internet of Things. Den syftar till att integrera Windows-operativsystemet med små inbyggda enheter och sensorer som används inom olika industrier och smarta hem-miljöer. Det finns flera olika varianter av Windows IoT, inklusive Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise och Windows Server IoT. Var och en av dessa varianter är utformad för specifika användningsområden och har olika funktioner. Windows 10 IoT Core: Denna lättviktiga version är avsedd för mindre enheter med begränsade resurser. Den är optimerad för att stödja enkla applikationer och grundläggande uppgifter. Windows 10 IoT Enterprise: Denna kraftfullare version liknar mer en traditionell Windows-installation. Den är avsedd för större och mer komplexa enheter och används ofta inom industriella applikationer, butiksdisplayer och liknande användningsområden. Windows Server IoT: Den här versionen är optimerad för användning på servrar och större nätverksinfrastrukturer. När det gäller licensiering är det viktigt att notera att Windows IoT Core är oftast gratis för utvecklare och hobbyister för icke-kommersiell användning. För kommersiella och produktionsapplikationer kan det finnas licensavgifter, beroende på användningsområde och volym. Windows 10 IoT Enterprise och Windows Server IoT har licensavgifter som varierar beroende på faktorer som användningsområde, antal enheter och konfiguration. Dessa licenser köps vanligtvis från Microsoft eller auktoriserade återförsäljare. Det är alltid viktigt att följa de specifika licensvillkor och användningsriktlinjer som Microsoft tillhandahåller för varje version av Windows IoT för att säkerställa att du är i överensstämmelse med deras policy.
 • Vad är Optical bonding?
  Optical bonding är en teknik som används inom bildskärmsindustrin för att förbättra prestanda och synlighet hos elektroniska display-enheter. Processen innebär att en transparent fyllnadsmassa appliceras mellan bildskärmen och glaset (eller andra skyddsytmaterial) som täcker den. Här är några fördelar med optical bonding: Minskar reflektioner och ökar kontrasten: Genom att eliminera luftspalten mellan bildskärmen och skyddsglaset minskas mängden reflekterat ljus, vilket förbättrar kontrast och ökar synligheten i olika ljusförhållanden. Minskar interna reflektioner: Denna teknik minskar de interna reflektionerna som kan uppstå mellan skikten i en display, vilket kan orsaka förlust av ljusstyrka och färgkvalitet. Ökar styrkan och tåligheten: Genom att binda skärmen och skyddsmaterialet tillsammans blir enheten mer robust och tålig mot stötar, vibrationer och andra påverkningar. Förbättrar vatten- och dammtålighet: Optical bonding kan bidra till att minska risken för fuktintrång och damm i skärmens inre, vilket är särskilt viktigt i utomhus- och industriella miljöer. Minskar eller eliminerar parallax-effekten: Parallax-effekten, där det verkar som om bilden flyttar sig när man betraktar den från olika vinklar, minskas eller elimineras med hjälp av optical bonding. Denna teknik används ofta i applikationer där hög synlighet och pålitlighet är avgörande, såsom i utomhusdisplayer, medicinska enheter, navigationsutrustning och industrianläggningar. Det är värt att notera att optical bonding är en specialiserad process som utförs av experter och kräver rätt utrustning och material för att uppnå de önskade resultaten.
 • Vad är skillnaden mellan resistiv och kapacitiv touch?
  Resistiv och kapacitiv touch är två olika tekniker för att interagera med pekskärmar, och de skiljer sig åt på flera sätt: Hur de fungerar: Resistiv touch: Denna teknik använder två skikt av elektriskt ledande material som är separerade av en tunn luftspalt. När du trycker på skärmen, kommer de två skikten i kontakt och ändrar den elektriska resistansen. Detta ändras upptäcks av kontrollkretsen, vilket avgör var på skärmen trycket skedde. Kapacitiv touch: Denna teknik bygger på principen om kapacitans, vilket innebär förmågan hos en enhet att lagra elektrisk laddning. En kapacitiv touchskärm har en tunn yta av ett ledande material som är täckt av ett isolerande glas. När du rör vid skärmen, störs den elektriska laddningen på ytan, vilket upptäcks av kontrollkretsen. Känslighet för beröring: Resistiv touch: Är känslig för tryck, vilket innebär att den kan registrera beröring även med icke-ledande föremål (till exempel en penna). Den är också mer användarvänlig med handskar. Kapacitiv touch: Är känslig för elektrisk ledning, vilket innebär att den bäst fungerar med ledande material (till exempel ditt finger). Den fungerar vanligtvis inte bra med handskar eller andra icke-ledande föremål. Multi-touch-förmåga: Resistiv touch: Kan stödja multi-touch, men det är ofta mindre exakt och känsligare för skakningar. Kapacitiv touch: Är mycket bättre på att hantera multi-touch, och erbjuder oftast en smidigare och mer exakt upplevelse. Hållbarhet och tålighet: Resistiv touch: Kan vara mer tålig mot fysisk skada eftersom det är mindre känsligt för repor eller skrap. Kapacitiv touch: Har en tendens att vara mer känslig för skador på ytan, eftersom det är direkt i kontakt med skärmen. Kostnad: Resistiv touch: Kan vara billigare att tillverka och använda, vilket gör det populärt i vissa applikationer. Kapacitiv touch: Kan vara något dyrare att producera, men priserna har minskat över tiden och det är nu den mest vanliga tekniken för pekskärmar. Valet mellan resistiv och kapacitiv touch beror på den specifika applikationen och användningsområdet, eftersom båda teknikerna har sina fördelar och begränsningar.
 • Förklaring av några av de vanligaste standarderna relaterade till moderkort och datorhårdvara
  Här är en förklaring av några av de vanligaste standarderna relaterade till moderkort och datorhårdvara: ATX-standarden: ATX (Advanced Technology Extended) är en standard för moderkort och kabinett som utvecklades av Intel. Den specificerar bland annat dimensioner, anslutningar och strömförsörjning. ATX-standarder finns i olika varianter, inklusive full storlek ATX, micro-ATX (mindre), och mini-ITX (ännu mindre och kompakt). Dessa varianter möjliggör olika storlekar och konfigurationer av datorer. Micro, Mini, 3,5", 2,5", 1,8": Dessa termer refererar till storleken på hårddiskar eller SSD-enheter och deras formfaktorer. - 3,5" och 2,5": Dessa beskriver hårddiskar med den angivna diameter i tum. 3,5" enheter är vanligtvis använda i stationära datorer medan 2,5" enheter är mindre och används ofta i bärbara datorer. - 1,8": Dessa är ännu mindre och används främst i ultratunna bärbara datorer och enheter med begränsat utrymme. PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group): Detta är en organisation som utvecklar och underhåller standarder för inbyggda datorer, inklusive moderkort och kringutrustning som används i industriella applikationer. Dessa standarder fokuserar på att säkerställa tillförlitlighet och kompatibilitet i krävande miljöer. 1U, 2U, 3U (rackmontering): Dessa termer refererar till höjden på en rackmonterad enhet i racken. En rackenhet (U) är standardiserad till att vara 1,75 inches (44,45 mm) hög. Till exempel, en 1U-server är 1,75 inches hög, en 2U-server är 3,5 inches hög, och så vidare. Dessa standarder används i datacenter och serverrum för att effektivt utnyttja utrymmet. 19" (rackbredd): Detta är standardbredden på ett rack i en rackmonterad enhet. En rackmonterad enhet är normalt designad för att passa in i en 19-tums rack. Bredden är standardiserad för att säkerställa kompatibilitet och enkel installation i racksystem. Sammanfattningsvis används dessa standarder för att skapa enhetliga specifikationer och mått inom datorindustrin. Det underlättar kompatibilitet, utbyte och installation av datorhårdvara i olika system och miljöer.
 • Förklaring RAID och redundans
  RAID (Redundant Array of Independent Disks) är en teknik som används för att öka prestanda och/eller säkerhet för lagringslösningar genom att kombinera flera hårddiskar till en enda enhet. Det finns olika nivåer av RAID, var och en med sina egna fördelar och användningsområden: RAID 0 (Striping): Delar data över flera hårddiskar för att öka prestandan. Data fragmenteras och lagras på två eller flera diskar samtidigt, vilket ger snabbare läs- och skrivhastigheter. Dock finns ingen redundans, vilket innebär att om en disk misslyckas går all data förlorad. RAID 1 (Mirroring): Använder två identiska hårddiskar som speglar varandra. All data skrivs till båda diskarna samtidigt, vilket ger en hög grad av redundans. Om en disk misslyckas finns en exakt kopia på den andra. RAID 5 (Striping with Parity): Kombinerar striping och paritet. Data fragmenteras och lagras på flera diskar, samtidigt som en del av varje disk används för att lagra paritetsinformation. Paritetsinformationen används för att återskapa data om en disk skulle misslyckas. RAID 6 (Double Parity): Liknar RAID 5, men använder två delar av paritet för extra redundans. Det innebär att två diskar kan misslyckas samtidigt utan att data förloras. RAID 10 (1+0): En kombination av RAID 1 och RAID 0. Det kräver minst fyra diskar. Data speglas som i RAID 1 och sedan fragmenteras som i RAID 0 för ökad prestanda. Redundans i datortermer hänvisar till förmågan hos ett system eller en komponent att fortsätta fungera även om en eller flera komponenter misslyckas. Målet med redundans är att förhindra eller minimera avbrott i tjänster och förlust av data. I RAID-teknik innebär redundans att om en eller flera hårddiskar misslyckas (beroende på RAID-nivå), kan systemet fortsätta att fungera utan att förlora data. I RAID 1, till exempel, om en disk misslyckas, finns en exakt kopia på den andra disken för att fortsätta arbeta med. I RAID 5 och RAID 6 kan systemet fortsätta att fungera även om en eller två diskar misslyckas på grund av paritetsinformationen. Denna redundans är viktig för att säkerställa hög tillgänglighet och pålitlighet i servermiljöer och andra kritiska system där kontinuerlig drift är avgörande.
 • Kan ni erbjuda skräddarsydda lösningar?
  Ja! Vi erbjuder allt från robusta Digital Signage-pelare för utomhusmiljöer till skräddarsydda Industriella Datorer med specialdesignade portar och chassin.
 • Kan ni erbjuda montering och installation?
  Absolut, i vår ESD-säkrade produktionsanläggning i Norrtälje utför vi montering och installation av era system enligt era exakta önskemål.
 • Vad har ni för betalningsvillkor?
  Betalningsvillkoren varierar beroende på situationen. Ett väletablerat företag utan betalningsanmärkningar har vanligtvis 20 dagar netto.
 • Skeppar ni över hela världen?
  Absolut, vårt omfattande logistiknätverk gör det möjligt för oss att leverera till destinationer över hela världen.
bottom of page