top of page

HighTech's kommunikations- och integritetspolicy

Integritetspolicy hos HIGHTECH NORDIC AB

kyddet av dina personuppgifter är av största vikt för oss. Vi kommer att använda information som kan identifiera dig. Det gäller dels den information du väljer att tillhandahålla oss eller den som samlas in genom din användning av vår hemsida, sociala medier, e-post, sms, telefonsamtal och andra elektroniska meddelanden. Uppgifter kan även komma från allmänt tillgänglig information på sociala nätverk och andra publika källor. All hantering och behandling av denna information sker i enlighet med bestämmelserna i denna integritetspolicy och i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Denna integritetspolicy anger typ, omfattning och ändamål med insamlandet, behandlingen och användningen av de personuppgifter som du väljer att dela med dig av när du kommunicerar med oss via telefon, epost och brev samt när du besöker HIGHTECH's hemsida www.hightechnordic.com (nedan "hemsidan"). Observera att det inte är ett krav att du lämnar ut personuppgifter för att du ska kunna använda vår hemsida.

Varje fysisk person vars personliga identifierbara information samlas in, registreras eller används av HIGHTECH, har rätt att få veta hur informationen lagras, används och överförs, samt har rätt att få åtkomst till och kontrollera användningen av denna information (enligt dataskyddslagstiftningen). Med personlig identifierbar information avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person i livet, såsom namn, e-postadress, telefonnummer eller liknande. Mer information om din rätt till åtkomst, rättelse och radering av personuppgifter som vi behandlar, hur du tillvaratar dina rättigheter, samt våra kontaktuppgifter, vänligen se nedan.

Personuppgiftsansvarig enligt lagstiftningen är HIGHTECH NORDIC AB, organisationsnummer 559097-1437 (nedan kallad "HIGHTECH", "vi" eller "oss"). Vår tillsynsmyndighet är Datainspektionen. Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid med denna integritetspolicy eller tillämpliga lagar och förordningar har du rätt att lämna in ett klagomål hos Datainspektionen.

Denna integritetspolicy är inte tillämplig för andra hemsidor. Vi uppmanar dig därför att läsa de integritetspolicys som är tillämpliga för andra hemsidor du besöker.

Genom att besöka vår hemsida godkänner och samtycker du till den behandling och de förfaranden som beskrivs i denna policy.

1. Information som samlas in genom användning av vår hemsida och användning av informationen

a. Kontaktformulär

Vår hemsida ger dig möjlighet att tillhandahålla oss information genom att fylla i ett kontaktformulär, till exempel för att anmäla dig till vårt nyhetsbrev, begära en offert, för att få information om våra tjänster/produkter eller för att anmäla ditt intresse för en ledig tjänst på HIGHTECH. Informationen som du då ger oss kan inkludera ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, ålder, födelsedatum samt information om din arbetsgivare, din roll och vilken typ av intressen du har av våra produkter och tjänster.

Vi använder denna information för att:

  • förse dig med information, produkter och tjänster som du efterfrågar;

  • förse dig med information om andra varor och tjänster som vi erbjuder som liknar dem du redan har bokat, hyrt, köpt eller har frågat om (såvida du inte har bett oss att inte tillhandahålla dig sådan information);

  • förse dig eller tillåta utvald tredje part att förse dig med information om varor eller tjänster som vi tror kan intressera dig (om du har samtyckt till detta);

  • anpassa din upplevelse på vår hemsida och se till att vår hemsida visas på det mest effektiva sättet för dig och på din dator.

Tänk på att dataöverföring via internet (t.ex. kommunikation via e-post) utgör en säkerhetsrisk. Därför kan ett komplett skydd mot tredjepartsåtkomst till överförda uppgifter inte garanteras.

Du kan när som helst säga upp marknadsföringskommunikation direkt från oss genom att avanmäla via internet, ringa eller e-posta kundtjänst. OBS: även om du säger upp marknadsföringsmeddelanden kan du fortfarande få administrativa meddelanden från oss, till exempel orderbekräftelser och andra viktiga meddelanden. Om du inte vill ha reklam från oss i sociala nätverk (t.ex. Google och Facebook) justerar du detta i respektive nätverk.

b. Logginformation

När du besöker vår hemsida samlar vi in standardiserad logginformation för internet och detaljer om besökarens beteendemönster, såsom:

  • datum och tid för ditt besök

  • typ av och version på webbläsare som du använder

  • operativsystem

  • den fullständiga URL-klickströmmen till, genom och från vår hemsida (t.ex. hemsidor som du har besökt och produkter som du har tittat på eller sökt efter, svarstider på hemsidan, hämtningsfel, längd på besök på vissa sidor, sidinteraktion (t.ex. rullning, klick och mouseovers) och metoder som används för att bläddra bort från sidan)

  • inställningen för tidszon, webbläsartillägg och version för systemadministration.

Dessa anonyma data gör det möjligt för oss att vidareutveckla och förbättra vår webbplats. Vi kommer inte att försöka ta reda på din identitet som ett resultat av ditt besök på vår webbplats. Vi kommer inte heller att koppla ihop data som samlas in på detta sätt med personlig identifierbar information från annan källa för att identifiera dig.

c. Användning av Google Analytics

Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad "Google"). Google Analytics använder s.k. "cookies", textfiler som lagras på din dator för att underlätta analys av din användning av vår hemsida. Informationen som genereras av dessa cookies, till exempel tid, plats och hur ofta du besöker vår hemsida, inklusive din IP-adress, överförs till Google i USA och lagras där. Enligt Google kopplas aldrig den IP-adress som skickas in av din webbläsare till annan data som Google innehar. Google använder denna information för vår räkning för att utvärdera din användning av hemsidan, sammanställa rapporter om din aktivitet på vår hemsida åt oss och tillhandahålla oss andra tjänster med anknytning till hemsides- och internetanvändning. Vi använder denna information för statistiska ändamål. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i den utsträckning som dessa data bearbetas av tredje part för Google räkning.

Du kan förhindra att cookies installeras genom att justera inställningarna på din webbläsare för detta. Du bör emellertid vara medveten om att du, genom att göra detta, kanske inte kan använda alla funktioner fullt ut på vår hemsida.

Google erbjuder ett inaktiveringsalternativ för de vanligaste webbläsarna, vilket ger dig större kontroll över vilka data som samlas in och bearbetas av Google. Om du aktiverar denna information kommer ingen information om ditt besök på webbplatsen att skickas till Google Analytics. Aktiveringen hindrar emellertid inte överföring av information till oss eller till andra webbanalystjänster som vi kan använda.

För mer information om alternativet Inaktivera som tillhandahålls av Google, och hur du aktiverar detta alternativ, gå in på Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Du kan också avaktivera personlig marknadsföring Google Block Certain Ads.

Mer information om villkoren för användning och skydd av personuppgifter på Google hittar du på Google Analytics Terms och på Google Privacy Policies.

 

2. Lagring och överföring av information till tredje part

Vi lagrar din information på våra säkra servrar och kan dela dina personuppgifter med tredjepartstjänsteleverantörer för att rikta oss till specifika målgrupper, skräddarsy marknadsföring samt förbättra och optimera vår hemsida.

Vi kan överföra de personuppgifter som vi samlar in från dig till destinationer utanför Sverige och, i vissa fall, utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om det är nödvändigt för de ändamål för behandling som vi har beskrivit ovan (inklusive överföring till tredje part). I sådana fall kan det hända att personal verksam utanför EES som arbetar för oss eller någon av våra leverantörer behandlar dina personuppgifter. Genom att tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring och behandling.

Vi försäkrar att lämpliga åtgärder finns på plats för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att de alltid behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

I enlighet med tillämplig lagstiftning använder vi endast dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla de syften för vilka dina personuppgifter samlades in, eller för att uppfylla tillämpliga rättsliga krav såsom bokföringsskyldighet. Dina personuppgifter behandlas endast av behörig personal vid utförandet av deras arbetsuppgifter och i enlighet med de ändamål för vilka dina personliga uppgifter har samlats in.

3. Länkar till andra webbplatser

Denna integritetspolicy omfattar inte länkar på vår hemsida som leder till andra webbplatser. Vi rekommenderar att du läser integritetspolicyn på de andra webbplatserna som du besöker.

4. Ändringar av vår integritetspolicy för onlinetjänster

HIGHTECH kan göra ändringar i denna integritetspolicy från tid till annan. Ändringar meddelas genom uppdateringar på vår hemsida. Vi rekommenderar att du regelbundet besöker vår hemsida för att hålla dig informerad om eventuella ändringar eller tillägg.

5. Tillgång till dina personuppgifter/rätt till rättelse och radering

Enligt lag har du rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga eller föråldrade har du rätt att begära att de uppdateras eller rättas. Du har också rätt att begära radering av dina personuppgifter, förutsatt att vi inte har en laglig skyldighet att behålla dem eller ett berättigat intresse som väger tyngre.

Begäran om åtkomst, rättelse eller radering måste göras skriftligen till den kontaktadress som anges i avsnitt 6 nedan.

6. Kontaktadress

Om du har frågor eller kommentarer angående denna integritetspolicy eller vår hantering av dina personuppgifter, eller om du vill göra en förfrågan, är du välkommen att kontakta oss på:

HIGHTECH NORDIC AB
Gäddvägen 3
SE-761 41 NORRTÄLJE
Telefon: 010-177 58 00
E-post: info@hightechnordic.com

Du kan även kontakta HIGHTECH's dataskyddsombud på samma e-postadress.

Senast uppdaterad: 2024-03-15

bottom of page