top of page
 • Vad är en Panel-PC?
  En Panel-PC är en typ av dator som kombinerar en skärm (oftast en pekskärm) och datorhårdvara i en enda enhet. Den används ofta i industriella och kommersiella applikationer där man behöver en integrerad enhet för att övervaka, styra och visualisera olika processer eller system. Panel-PC:er används i många olika branscher, såsom automation, produktion, sjukvård, transport, och detaljhandel. Deras design är anpassad för att klara av tuffare arbetsmiljöer och de kan vara utrustade med extra skydd mot damm, vatten, och andra yttre påverkningar. Dessutom har Panel-PC:er vanligtvis en kompakt formfaktor och kan monteras direkt på en vägg, panel eller maskin, vilket gör dem lämpliga för platser där utrymmet kan vara begränsat. Panel-PC:er är särskilt användbara i situationer där det finns behov av att ha en användarvänlig och visuell gränssnitt för att övervaka och kontrollera processer eller system i realtid. De är även viktiga i automationssystem där snabba beslut och åtgärder måste tas baserat på data som samlats in och presenterats på skärmen.
 • Vad är en industri-PC?
  En industri-PC, även känd som IPC, är en dator som är utformad och konstruerad för att användas i industriella miljöer och produktionsanläggningar. Till skillnad från vanliga persondatorer är industri-PC:n konstruerad för att klara av tuffare arbetsförhållanden, såsom höga temperaturer, fuktighet, vibrationer och damm. Denna typ av dator används ofta för att övervaka och styra maskiner, utföra automatiserade uppgifter, samla in data och utföra andra kritiska funktioner i industriella processer. Den kan anpassas med olika typer av hårdvara och anslutningsmöjligheter för att möta specifika behov inom olika industrier. En industri-PC är vanligtvis robust och pålitlig för att säkerställa kontinuerlig drift i en industriell miljö där tillförlitlighet är av yttersta vikt. Den kan även ha extra säkerhets- och skyddsfunktioner för att förebygga störningar och minimera risken för driftstopp.
 • Vad är en tablet?
  En tablet är en bärbar elektronisk enhet som liknar en liten platt skärm. Den är utformad för att användas genom att man pekar, sveper eller trycker på skärmen med fingrarna eller en stylus (en speciell penna för pekskärmar). Tablets är vanligtvis tunna och lätta, vilket gör dem mycket portabla. Tablets är utrustade med en beröringsskärm som fungerar som både input- och output-enhet. Det betyder att användaren kan interagera med enheten direkt på skärmen genom att trycka på ikoner, knappar och text. De flesta tablets har också inbyggda högtalare, mikrofoner och kameror. Dessa enheter kan användas för en mängd olika ändamål, inklusive att surfa på internet, läsa e-böcker, titta på videor, spela spel, skriva och redigera dokument, samt använda en rad olika applikationer (appar) som är utformade för att köra på plattformen. Tablets finns i olika storlekar, från mindre modeller som är lätta att hålla i handen, till större som kan liknas vid mindre bärbara datorer. De kan vara baserade på olika operativsystem, såsom iOS (för Apple iPads), Android (för många andra märken), eller Windows. Tablets har blivit populära för både nöjesändamål och produktivitetsapplikationer och används av en bred publik, inklusive studenter, yrkesverksamma och underhållningssugna användare.
 • Kan en privatperson handla av HighTech Nordic AB?
  Ja, det går alldeles utmärkt.
 • Vad är Windows IoT och hur fungerar licensen?
  Windows IoT (Internet of Things) är en plattform från Microsoft som är skräddarsydd för att användas med enheter inom Internet of Things. Den syftar till att integrera Windows-operativsystemet med små inbyggda enheter och sensorer som används inom olika industrier och smarta hem-miljöer. Det finns flera olika varianter av Windows IoT, inklusive Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise och Windows Server IoT. Var och en av dessa varianter är utformad för specifika användningsområden och har olika funktioner. Windows 10 IoT Core: Denna lättviktiga version är avsedd för mindre enheter med begränsade resurser. Den är optimerad för att stödja enkla applikationer och grundläggande uppgifter. Windows 10 IoT Enterprise: Denna kraftfullare version liknar mer en traditionell Windows-installation. Den är avsedd för större och mer komplexa enheter och används ofta inom industriella applikationer, butiksdisplayer och liknande användningsområden. Windows Server IoT: Den här versionen är optimerad för användning på servrar och större nätverksinfrastrukturer. När det gäller licensiering är det viktigt att notera att Windows IoT Core är oftast gratis för utvecklare och hobbyister för icke-kommersiell användning. För kommersiella och produktionsapplikationer kan det finnas licensavgifter, beroende på användningsområde och volym. Windows 10 IoT Enterprise och Windows Server IoT har licensavgifter som varierar beroende på faktorer som användningsområde, antal enheter och konfiguration. Dessa licenser köps vanligtvis från Microsoft eller auktoriserade återförsäljare. Det är alltid viktigt att följa de specifika licensvillkor och användningsriktlinjer som Microsoft tillhandahåller för varje version av Windows IoT för att säkerställa att du är i överensstämmelse med deras policy.
 • Vad är Optical bonding?
  Optical bonding är en teknik som används inom bildskärmsindustrin för att förbättra prestanda och synlighet hos elektroniska display-enheter. Processen innebär att en transparent fyllnadsmassa appliceras mellan bildskärmen och glaset (eller andra skyddsytmaterial) som täcker den. Här är några fördelar med optical bonding: Minskar reflektioner och ökar kontrasten: Genom att eliminera luftspalten mellan bildskärmen och skyddsglaset minskas mängden reflekterat ljus, vilket förbättrar kontrast och ökar synligheten i olika ljusförhållanden. Minskar interna reflektioner: Denna teknik minskar de interna reflektionerna som kan uppstå mellan skikten i en display, vilket kan orsaka förlust av ljusstyrka och färgkvalitet. Ökar styrkan och tåligheten: Genom att binda skärmen och skyddsmaterialet tillsammans blir enheten mer robust och tålig mot stötar, vibrationer och andra påverkningar. Förbättrar vatten- och dammtålighet: Optical bonding kan bidra till att minska risken för fuktintrång och damm i skärmens inre, vilket är särskilt viktigt i utomhus- och industriella miljöer. Minskar eller eliminerar parallax-effekten: Parallax-effekten, där det verkar som om bilden flyttar sig när man betraktar den från olika vinklar, minskas eller elimineras med hjälp av optical bonding. Denna teknik används ofta i applikationer där hög synlighet och pålitlighet är avgörande, såsom i utomhusdisplayer, medicinska enheter, navigationsutrustning och industrianläggningar. Det är värt att notera att optical bonding är en specialiserad process som utförs av experter och kräver rätt utrustning och material för att uppnå de önskade resultaten.
 • Vad är skillnaden mellan resistiv och kapacitiv touch?
  Resistiv och kapacitiv touch är två olika tekniker för att interagera med pekskärmar, och de skiljer sig åt på flera sätt: Hur de fungerar: Resistiv touch: Denna teknik använder två skikt av elektriskt ledande material som är separerade av en tunn luftspalt. När du trycker på skärmen, kommer de två skikten i kontakt och ändrar den elektriska resistansen. Detta ändras upptäcks av kontrollkretsen, vilket avgör var på skärmen trycket skedde. Kapacitiv touch: Denna teknik bygger på principen om kapacitans, vilket innebär förmågan hos en enhet att lagra elektrisk laddning. En kapacitiv touchskärm har en tunn yta av ett ledande material som är täckt av ett isolerande glas. När du rör vid skärmen, störs den elektriska laddningen på ytan, vilket upptäcks av kontrollkretsen. Känslighet för beröring: Resistiv touch: Är känslig för tryck, vilket innebär att den kan registrera beröring även med icke-ledande föremål (till exempel en penna). Den är också mer användarvänlig med handskar. Kapacitiv touch: Är känslig för elektrisk ledning, vilket innebär att den bäst fungerar med ledande material (till exempel ditt finger). Den fungerar vanligtvis inte bra med handskar eller andra icke-ledande föremål. Multi-touch-förmåga: Resistiv touch: Kan stödja multi-touch, men det är ofta mindre exakt och känsligare för skakningar. Kapacitiv touch: Är mycket bättre på att hantera multi-touch, och erbjuder oftast en smidigare och mer exakt upplevelse. Hållbarhet och tålighet: Resistiv touch: Kan vara mer tålig mot fysisk skada eftersom det är mindre känsligt för repor eller skrap. Kapacitiv touch: Har en tendens att vara mer känslig för skador på ytan, eftersom det är direkt i kontakt med skärmen. Kostnad: Resistiv touch: Kan vara billigare att tillverka och använda, vilket gör det populärt i vissa applikationer. Kapacitiv touch: Kan vara något dyrare att producera, men priserna har minskat över tiden och det är nu den mest vanliga tekniken för pekskärmar. Valet mellan resistiv och kapacitiv touch beror på den specifika applikationen och användningsområdet, eftersom båda teknikerna har sina fördelar och begränsningar.
 • Förklaring av några av de vanligaste standarderna relaterade till moderkort och datorhårdvara
  Här är en förklaring av några av de vanligaste standarderna relaterade till moderkort och datorhårdvara: ATX-standarden: ATX (Advanced Technology Extended) är en standard för moderkort och kabinett som utvecklades av Intel. Den specificerar bland annat dimensioner, anslutningar och strömförsörjning. ATX-standarder finns i olika varianter, inklusive full storlek ATX, micro-ATX (mindre), och mini-ITX (ännu mindre och kompakt). Dessa varianter möjliggör olika storlekar och konfigurationer av datorer. Micro, Mini, 3,5", 2,5", 1,8": Dessa termer refererar till storleken på hårddiskar eller SSD-enheter och deras formfaktorer. - 3,5" och 2,5": Dessa beskriver hårddiskar med den angivna diameter i tum. 3,5" enheter är vanligtvis använda i stationära datorer medan 2,5" enheter är mindre och används ofta i bärbara datorer. - 1,8": Dessa är ännu mindre och används främst i ultratunna bärbara datorer och enheter med begränsat utrymme. PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group): Detta är en organisation som utvecklar och underhåller standarder för inbyggda datorer, inklusive moderkort och kringutrustning som används i industriella applikationer. Dessa standarder fokuserar på att säkerställa tillförlitlighet och kompatibilitet i krävande miljöer. 1U, 2U, 3U (rackmontering): Dessa termer refererar till höjden på en rackmonterad enhet i racken. En rackenhet (U) är standardiserad till att vara 1,75 inches (44,45 mm) hög. Till exempel, en 1U-server är 1,75 inches hög, en 2U-server är 3,5 inches hög, och så vidare. Dessa standarder används i datacenter och serverrum för att effektivt utnyttja utrymmet. 19" (rackbredd): Detta är standardbredden på ett rack i en rackmonterad enhet. En rackmonterad enhet är normalt designad för att passa in i en 19-tums rack. Bredden är standardiserad för att säkerställa kompatibilitet och enkel installation i racksystem. Sammanfattningsvis används dessa standarder för att skapa enhetliga specifikationer och mått inom datorindustrin. Det underlättar kompatibilitet, utbyte och installation av datorhårdvara i olika system och miljöer.
 • Förklaring RAID och redundans
  RAID (Redundant Array of Independent Disks) är en teknik som används för att öka prestanda och/eller säkerhet för lagringslösningar genom att kombinera flera hårddiskar till en enda enhet. Det finns olika nivåer av RAID, var och en med sina egna fördelar och användningsområden: RAID 0 (Striping): Delar data över flera hårddiskar för att öka prestandan. Data fragmenteras och lagras på två eller flera diskar samtidigt, vilket ger snabbare läs- och skrivhastigheter. Dock finns ingen redundans, vilket innebär att om en disk misslyckas går all data förlorad. RAID 1 (Mirroring): Använder två identiska hårddiskar som speglar varandra. All data skrivs till båda diskarna samtidigt, vilket ger en hög grad av redundans. Om en disk misslyckas finns en exakt kopia på den andra. RAID 5 (Striping with Parity): Kombinerar striping och paritet. Data fragmenteras och lagras på flera diskar, samtidigt som en del av varje disk används för att lagra paritetsinformation. Paritetsinformationen används för att återskapa data om en disk skulle misslyckas. RAID 6 (Double Parity): Liknar RAID 5, men använder två delar av paritet för extra redundans. Det innebär att två diskar kan misslyckas samtidigt utan att data förloras. RAID 10 (1+0): En kombination av RAID 1 och RAID 0. Det kräver minst fyra diskar. Data speglas som i RAID 1 och sedan fragmenteras som i RAID 0 för ökad prestanda. Redundans i datortermer hänvisar till förmågan hos ett system eller en komponent att fortsätta fungera även om en eller flera komponenter misslyckas. Målet med redundans är att förhindra eller minimera avbrott i tjänster och förlust av data. I RAID-teknik innebär redundans att om en eller flera hårddiskar misslyckas (beroende på RAID-nivå), kan systemet fortsätta att fungera utan att förlora data. I RAID 1, till exempel, om en disk misslyckas, finns en exakt kopia på den andra disken för att fortsätta arbeta med. I RAID 5 och RAID 6 kan systemet fortsätta att fungera även om en eller två diskar misslyckas på grund av paritetsinformationen. Denna redundans är viktig för att säkerställa hög tillgänglighet och pålitlighet i servermiljöer och andra kritiska system där kontinuerlig drift är avgörande.
 • Kan ni erbjuda skräddarsydda lösningar?
  Ja! Vi erbjuder allt från robusta Digital Signage-pelare för utomhusmiljöer till skräddarsydda Industriella Datorer med specialdesignade portar och chassin.
 • Kan ni erbjuda montering och installation?
  Absolut, i vår ESD-säkrade produktionsanläggning i Norrtälje utför vi montering och installation av era system enligt era exakta önskemål.
 • Vad har ni för betalningsvillkor?
  Betalningsvillkoren varierar beroende på situationen. Ett väletablerat företag utan betalningsanmärkningar har vanligtvis 20 dagar netto.
 • Skeppar ni över hela världen?
  Absolut, vårt omfattande logistiknätverk gör det möjligt för oss att leverera till destinationer över hela världen.
 • What is a Panel PC?
  A Panel PC is a type of computer that combines a display (usually a touchscreen) and computer hardware into a single unit. It is often used in industrial and commercial applications where an integrated device is needed to monitor, control, and visualize various processes or systems. Panel PCs are utilized in various industries, including automation, manufacturing, healthcare, transportation, and retail. Their design is tailored to withstand harsh working environments, and they may come equipped with additional protection against dust, water, and other external influences. Furthermore, Panel PCs typically have a compact form factor and can be mounted directly on a wall, panel, or machine, making them suitable for locations where space may be limited. Panel PCs are particularly useful in situations where a user-friendly and visual interface is needed to monitor and control processes or systems in real-time. They are also crucial in automation systems where quick decisions and actions need to be taken based on data collected and presented on the screen.
 • What is an industrial PC?
  An industrial PC, also known as IPC, is a computer designed and built for use in industrial environments and manufacturing facilities. Unlike regular personal computers, the industrial PC is engineered to withstand tougher working conditions, such as high temperatures, humidity, vibrations, and dust. This type of computer is often employed to monitor and control machinery, perform automated tasks, collect data, and execute other critical functions in industrial processes. It can be customized with various types of hardware and connectivity options to meet specific needs within different industries. An industrial PC is typically robust and reliable to ensure continuous operation in an industrial environment where reliability is of utmost importance. It may also feature additional security and protection functions to prevent disruptions and minimize the risk of downtime.
 • What is a tablet?
  A tablet is a portable electronic device that resembles a small, flat screen. It is designed to be used by pointing, swiping, or tapping on the screen with fingers or a stylus (a special pen for touchscreens). Tablets are typically thin and lightweight, making them highly portable. Tablets are equipped with a touchscreen that serves as both an input and output device. This means that the user can interact with the device directly on the screen by pressing icons, buttons, and text. Most tablets also have built-in speakers, microphones, and cameras. These devices can be used for a variety of purposes, including internet browsing, reading e-books, watching videos, playing games, writing and editing documents, and using a range of applications (apps) designed to run on the platform. Tablets come in various sizes, from smaller models that are easy to hold in one hand to larger ones that resemble smaller laptops. They may be based on different operating systems, such as iOS (for Apple iPads), Android (for many other brands), or Windows. Tablets have become popular for both entertainment and productivity applications and are used by a broad audience, including students, professionals, and entertainment enthusiasts.
 • Can a private individual make purchases from HighTech Nordic AB?
  Yes, that works perfectly fine.
 • What is Windows IoT, and how does the license work?
  Windows IoT (Internet of Things) is a platform from Microsoft tailored for use with devices in the Internet of Things. It aims to integrate the Windows operating system with small embedded devices and sensors used in various industries and smart home environments. There are several variants of Windows IoT, including Windows 10 IoT Core, Windows 10 IoT Enterprise, and Windows Server IoT. Each of these variants is designed for specific use cases and has different features. Windows 10 IoT Core: This lightweight version is intended for smaller devices with limited resources. It is optimized to support simple applications and basic tasks. Windows 10 IoT Enterprise: This more powerful version resembles a traditional Windows installation. It is designed for larger and more complex devices and is often used in industrial applications, store displays, and similar scenarios. Windows Server IoT: This version is optimized for use on servers and larger network infrastructures. Regarding licensing, it is important to note that Windows IoT Core is usually free for developers and hobbyists for non-commercial use. For commercial and production applications, there may be licensing fees depending on the use case and volume. Windows 10 IoT Enterprise and Windows Server IoT have licensing fees that vary depending on factors such as use case, number of devices, and configuration. These licenses are typically purchased from Microsoft or authorized resellers. It is always essential to adhere to the specific license terms and usage guidelines provided by Microsoft for each version of Windows IoT to ensure compliance with their policies.
 • What is Optical bonding?
  Optical bonding is a technique used in the display industry to enhance the performance and visibility of electronic display devices. The process involves applying a transparent adhesive between the display screen and the glass (or other protective surface material) covering it. Here are some advantages of optical bonding: Reduces reflections and increases contrast: By eliminating the air gap between the display screen and the protective glass, the amount of reflected light is reduced, improving contrast and increasing visibility in various lighting conditions. Reduces internal reflections: This technique decreases internal reflections that can occur between the layers of a display, which may cause a loss of brightness and color quality. Enhances strength and durability: Binding the screen and protective material together makes the device more robust and resistant to shocks, vibrations, and other impacts. Improves water and dust resistance: Optical bonding can help reduce the risk of moisture ingress and dust into the inner workings of the screen, which is particularly important in outdoor and industrial environments. Reduces or eliminates the parallax effect: The parallax effect, where the image appears to shift when viewed from different angles, is reduced or eliminated with the help of optical bonding. This technique is often used in applications where high visibility and reliability are crucial, such as outdoor displays, medical devices, navigation equipment, and industrial facilities. It's worth noting that optical bonding is a specialized process performed by experts and requires the right equipment and materials to achieve the desired results.
 • What is the difference between resistive and capacitive touch?
  Resistive and capacitive touch are two different technologies for interacting with touchscreens, and they differ in several ways: How They Work: Resistive touch: This technology uses two layers of electrically conductive material separated by a thin air gap. When you press on the screen, the two layers come into contact, altering electrical resistance. This change is detected by the control circuit, determining where on the screen the touch occurred. Capacitive touch: This technology relies on the principle of capacitance, which involves the ability of a device to store electrical charge. A capacitive touchscreen has a thin surface of conductive material covered by an insulating glass. When you touch the screen, it disrupts the electrical charge on the surface, detected by the control circuit. Touch Sensitivity: Resistive touch: Is sensitive to pressure, meaning it can register touches even with non-conductive objects (e.g., a stylus). It is also more user-friendly with gloves. Capacitive touch: Is sensitive to electrical conductivity, working best with conductive materials (e.g., your finger). It typically does not work well with gloves or other non-conductive objects. Multi-touch Capability: Resistive touch: Can support multi-touch but is often less precise and more sensitive to shakes. Capacitive touch: Excels at handling multi-touch, usually offering a smoother and more accurate experience. Durability and Toughness: Resistive touch: Can be more resilient to physical damage as it is less sensitive to scratches or scrapes. Capacitive touch: Tends to be more susceptible to surface damage since it is directly in contact with the screen. Cost: Resistive touch: Can be cheaper to manufacture and use, making it popular in certain applications. Capacitive touch: Might be somewhat more expensive to produce, but prices have decreased over time, and it is now the most common touchscreen technology. The choice between resistive and capacitive touch depends on the specific application and use case, as both technologies have their advantages and limitations.
 • Explanation of some of the most common standards related to motherboards and computer hardware
  Here is an explanation of some of the most common standards related to motherboards and computer hardware: ATX Standard: ATX (Advanced Technology Extended) is a standard for motherboards and cases developed by Intel. It specifies dimensions, connections, and power supply, among other things. ATX standards come in various variants, including full-size ATX, micro-ATX (smaller), and mini-ITX (even smaller and compact). These variants allow for different sizes and configurations of computers. Micro, Mini, 3.5", 2.5", 1.8": These terms refer to the size of hard drives or SSD devices and their form factors. 3.5" and 2.5": These describe hard drives with the specified diameter in inches. 3.5" devices are commonly used in desktop computers, while 2.5" devices are smaller and often used in laptops. 1.8": These are even smaller and primarily used in ultrathin laptops and devices with limited space. PICMG (PCI Industrial Computer Manufacturers Group): This is an organization that develops and maintains standards for embedded computers, including motherboards and peripherals used in industrial applications. These standards focus on ensuring reliability and compatibility in demanding environments. 1U, 2U, 3U (rackmount): These terms refer to the height of a rack-mounted unit in a rack. One rack unit (1U) is standardized to be 1.75 inches (44.45 mm) high. For example, a 1U server is 1.75 inches high, a 2U server is 3.5 inches high, and so on. These standards are used in data centers and server rooms to efficiently utilize space. 19" (rack width): This is the standard width of a rack in a rack-mounted unit. A rack-mounted unit is typically designed to fit into a 19-inch rack. The width is standardized to ensure compatibility and easy installation in rack systems. In summary, these standards are used to establish uniform specifications and dimensions within the computer industry. They facilitate compatibility, exchange, and installation of computer hardware in different systems and environments.
 • Explanation of RAID and Redundancy
  RAID (Redundant Array of Independent Disks) is a technology used to enhance performance and/or security for storage solutions by combining multiple hard drives into a single unit. There are different levels of RAID, each with its own advantages and use cases: RAID 0 (Striping): Distributes data across multiple hard drives to increase performance. Data is fragmented and stored on two or more disks simultaneously, providing faster read and write speeds. However, there is no redundancy, meaning if one disk fails, all data is lost. RAID 1 (Mirroring): Uses two identical hard drives that mirror each other. All data is written to both disks simultaneously, offering a high level of redundancy. If one disk fails, an exact copy exists on the other. RAID 5 (Striping with Parity): Combines striping and parity. Data is fragmented and stored on multiple disks, while a portion of each disk is used to store parity information. Parity information is used to reconstruct data if one disk fails. RAID 6 (Double Parity): Similar to RAID 5 but uses two sets of parity for extra redundancy. This means two disks can fail simultaneously without data loss. RAID 10 (1+0): A combination of RAID 1 and RAID 0, requiring a minimum of four disks. Data is mirrored as in RAID 1 and then striped as in RAID 0 for increased performance. Redundancy in computer terms refers to the ability of a system or component to continue functioning even if one or more components fail. The goal of redundancy is to prevent or minimize service interruptions and data loss. In RAID technology, redundancy means that if one or more hard drives fail (depending on the RAID level), the system can continue to operate without losing data. In RAID 1, for example, if one disk fails, an exact copy exists on the other disk to continue working with. In RAID 5 and RAID 6, the system can continue to function even if one or two disks fail due to the parity information. This redundancy is crucial to ensure high availability and reliability in server environments and other critical systems where continuous operation is essential.
 • Can you provide customized solutions?
  Yes! We offer everything from rugged Digital Signage pillars for outdoor environments to customized Industrial Computers with specially designed ports and chassis.
 • Can you provide assembly and installation services?
  Certainly, in our ESD-protected production facility in Norrtälje, we perform assembly and installation of your systems according to your exact specifications.
 • What are your payment terms?
  The payment terms vary depending on the situation. A well-established company with no payment remarks typically has a net 20 days.
 • Do you ship worldwide?
  Certainly, our extensive logistics network allows us to deliver to destinations worldwide.
bottom of page