top of page

Embedded Chassis

Beställ specialanpassade, driftsäkra och tåliga  industridatorer.

En industriell PC / ruggad dator klarar stötar, höga och låga temperaturer, smuts och vibrationer.

HighTech´s industridatorer används i allt från fordon och fabriker till skogar och gruvor.

Our products

bottom of page